Vineri, 15 Noiembrie 2019
Vineri, 15 Noiembrie 2019


Călimară / Virágnak virága – Bocetul Mariei în limba maghiară arhaică (Ómagyar Mária-siralom (1280-1310)

Virágnak virága – Bocetul Mariei în limba maghiară arhaică (Ómagyar Mária-siralom (1280-1310) 

Acest monument de limbă este perechea, sora lirică a celuilalt text prozaic: Halotti Beszéd és Könyörgés (1195?).

Poezia este alcătuită din 37 de rânduri, 132 de cuvinte, este bocetul, tânguiala Mariei (Sfânta Maria) pentru fiul ei. Autorul, translatorul poeziei pe care-l putem numi primul poet maghiar, după cunoștiințele noastre, era un călugăr necunoscut, dominican. Textul ne-a rămas într-un codex din biblioteca Louvain (Belgia). Din păcate poezia probabil era mutilată, ciuntuită de o persoană „barbară”, doar prima parte o putem citi, cea care face parte din Planctul Sanctae Mariae în limba latină.

Bocetul, jeluirea – fără să apară numele lui Christos și al Mariei - ne dezvăluie durerea cumplită a unei mame: epedek (duce dorul), fárad (își dă osteneala, obosește), kyínzathul (chinuie), halni (a muri), ullyetek (omorâți-mă)… Dându-și seama că-și pierde fiul, durerea nemărginită a mamei emancipează de trei ori, căutând poteci de exprimare, prin care Maria caută scăpare pentru fiul ei, iar în sfârșit se jertfește, dorind să moară împreună cu fiul: Wegh halal engumet, ne leg kegulm mogomnak / owog halal kynaal anyath ezes fiaal / egembelu ullyetek. ( … moarte ia-mă, să nu am grație, milă, sau în chinuri mortale ucideți mama cu fiul…)      
         

Stilul poeziei corespunde bocetului, apar cuvinte cacofonice: syrolm (tânguire, jeluire),
buol (jale, mâhnire), kunuel (cu lacrimă), werund (bate), kynzatol (torturează), hala (moarte)…

Formele gramaticale ne arată o stare mai veche, mai antică a limbii maghiare, anterioare anilor din sec. al XIII-lea. Putem admira stilul matur, frumos, plin de vervă a poeziei, rândurile sunt compuse din silabe stabilite, cu rime, cu câteva aliterații devenite cunoscute: Vylag uilaga viragnac uiraga… (Lumea lumii floarea florii…)
Keseruen kynzathul… (…ești torturat, chinuit…)
uos scegegkel werethul… (… ești bătut cu cuie de fier…)

Bocetul este textul liric din poezia populară, exprimă o stare sufletească omenească, și apare în literatura fiecărui popor. Să prețuim, să cinstim, să respectăm deci, această specie literară, gândindu-ne la mama!
Sus