Joi, 12 Decembrie 2019
Joi, 12 Decembrie 2019


Călimară / Málnási Ferenc: „Dunărea, Oltul, la fel au graiul...” (Ady Endre)

Málnási Ferenc: „Dunărea, Oltul, la fel au graiul...” (Ady Endre)

Precizarea, avertizarea poetului Endre Ady - aleasă ca titlul acestui studiu istorico-literar - este valabilă de mult timp, deși de aunci sindromul vătămător otrăvește sufletele multora și astăzi....

Catastrofa primului război mondial nu ne-a fost de ajuns, popoarele din Bazinul Carpatic au fost „conduse” în cel de al doilea război mondial, mai groaznic, apoi lozinca „prietenie și frăție între popoare” scris pe steagul roșu, care sub conducerea „geniului Carpaților” a încercat să sădească în inima milioanelor înverșunare, ură....

       
                                        Ady Endre și Otillia Marchiș Bölöni la Carei-Nagykároly

„De aproape o sută de ani se hrănește o ură neîndreptățită între două popoare, care locuiesc în parte, pe același teritorii, care au în multe privințe același fel de viață, a căror istorie a fost supt multe raporturi împletită, care au de îndeplinit, pe locurile unde sunt aceiași misiune și în fața cărora se găsesc aceleași primejdie. Este vorba de români și de unguri...”

Acesta este opinia istoriografului Nicolae Iorga care a mai completat-o și cu o adâncă și neclintită convingere că „ațâțările urii... între două popoare, este lucrul cel mai neîntemeiat și cel mai neîngăduit de pe lume”,

Precizarea, avertizarea renumitului om de știință, profesor, apărută în 1939 sub titlul „Contra dușmăniei dintre nații” la fel a rămas uitată, neprețuită, rătăcită pe un raft de bibilotecă....
Sindromul otrăvește... Nici nivelul cultural, sau conviețuirea pașnică de mai multe veacuri nu ne asigură imunitate față de el. Exemplul tragic al popoarelor din fosta Iugoslavie ar trebui ar trebui să ne convingă că ura naționalistă aduce, provoacă numai suferințe, jertfe omenești și pierderea unor imense valori materiale dar și spirituale...

Să-l ascultăm din nou mesajul semisecular al profesorului, istoricului Nicolae Iorga:

„...Avem un mare noroc. Ura este numai în straturile de sus, hrănită de ziare, de cărți și cultivată prin școli. Jos oamenii care depun aceeași muncă se pot înțelege între dînșii. Țeranul român și țeranul maghiar, locuind același pământ, când sun lăsați în seama lor, fără ațâțări, duc bună casă de odinioară. Meșteșugurile, negoțul cer legături de care nu se poate lipsi cineva numai fiindcă unul vorbește o altă limbă și altul alta. Și între intelectuali, de o bucată de vreme, se desface un interes tot mai puternic al unora pentru cultură și se găsește deseori supt deosebirile limbilor acelaș suflet...”

În anul 2018 ar trebui să începem o amplă acțiune de a ne cunoaște mai bine, de a căuta aspectele pozitive din istoria literaturii, să descoperim reciproc valorile minunate comune de cel puțin nouă veacuri..., să începem cu tinerii, cu elevii....

Personal am avut norocul pentru că avusesem profesori umaniști, pedagogi, care conducându-mă pe cărările istoriei literaturii maghiare și române m–au învățat că limba poate deveni mijloc de stabilire a unor legături strânse între oameni de bine. Mulțumită dânșilor în cariera mea de profesor, începînd din anul 1965, predînd limba și literatură maghiară, apoi istoria literaturii maghiare, făcusem mereu conotații la istoria literaturii române...

Încă din clasa a 5-a, învățam povestea, basmul Tündérszép Ilona, iar elevilor mei le-am prezentat pe sora ei: Ileana Cosânzeana. Legenda populară, Maros és Olt, culeasă de Elek Benedek (Elek apó Bunicul Elek), am asociat-o cu Mureșul și Oltul, culeasă de George Coșbuc. Cele două balade populare - Kőmûves Kelemenné (Soția Meșterului Zidar) – Meșterul Manole  la fel au fost prezentate elevilor mei… 

Și normal, ne-am urcat pe tren/autobus și „am atacat” Cetatea Devei, am poposit la Curtea de Argeș, la Fântâna lui Manole…. Mai târziu prezentând operele poeților Sándor Petőfi, János Arany, am poposit la Koltó – Coltău respectiv la Szalonta – Salonta, dar vizitam și Muzeul Mihai Eminescu la Ipotești, și Bojdeuca lui Ion Creangă din Humulești.... 

Elevii mei știau cine este cel mai renumit poet maghiar  Alexander Petrovici  iar cel mai renumit poet român  Mihai Eminovici....
 
Sus