Luni, 16 Decembrie 2019
Luni, 16 Decembrie 2019


Bolyai2 / Doi clujeni renumiți uitați de clujeni

Doi clujeni renumiți uitați de clujeni

Abraham Wald s-a născut la Cluj în 1902 într-o familie evreiască ortodoxă. Tatăl lui a fost comerciant, ulterior poseda o brutărie evreiască pe strada Major (pe urmă Mikes Kelemen, azi Croitorilor) lângă spitalul evreiesc. Mama lui a fost fiica rabinului Moshe Glasner. Ca să nu fie obligat să frecventeze școala sâmbăta, tânărul Abraham a fost elev privat, deci dădea numai examene fără frecventarea orelor. Și-a luat bacalaureatul la liceul piariștilor (azi Liceul Teoretic Báthory István) în 1921.Nu știm când și unde a învățat românește (probabil la seminariile particulare ținute la casa profesorului Márk Antal, care pe vremea aceea a fost directorul școlii evreiești, care a funcționat în perioada 1920–1927, după care a fost închisă), dar apare ca absolvent la matematică în anuarul Universității Ferdinand I din Cluj în anul universitar 1927/28. Și-a luat doctoratul la Viena în 1931 sub îndrumarea profesorului Karl Menger. În această vremea s-a ocupat de teoria mulțimilor și de spații metrice. S-a orientat către probleme economice datorită unui bancher austriac pe care l-a învățat matematică în particular, și a publicat articole referitoare la probleme de echilibru.În 1938, datorită antisemitismului crescând a acceptat o invitație în Statele Unite, unde a învățat statistică și a predat matematica la Universitatea Columbia din 1939, iar din 1941 a devenit profesor tot la acea universitate. Astăzi este cunoscut pentru activitatea sa în statistică matematică, în special în analiză secvențială.

 


În timpul celui de al doilea război mondial a făcut parte dintr-o comisie care avea sarcina de a studia avioanele întoarse din luptă și de a propune soluții pentru întărirea armurii lor ca numărul avioanelor doborâte să fie micșorate. Mulți din comisie au propus ca armura să fie întărită în locurile lovite și găurite. Wald a făcut observația pertinentă că avioanele întoarse au scăpat în ciuda acestor lovituri, și probabil că cele doborâte au fost lovite în altă parte, deci soluția este de a întări acele porțiuni din armură care la avioanele întoarse nu sunt lovite.

Abraham Wald a fost invitat de guvernul din India în 1950 de a participa la un turneu de expuneri matematice, unde a murit într-un acident de avion împreună cu soția sa. Familia lui a pierit în lagărele naziste, cu excepția unui frate.

Herman Wald s-a născut tot la Cluj în 1906. Tatăl lui, Jacob Wald, care a fost rabin nu a agreat interesul băiatului lui pentru artă, dar când a văzut statuia lui Theodor Herzl făcută de Herman, nu s-a mai opus carierei lui artistice. Herman Wald și-a finalizat studiile la Budapesta în 1928, și s-a specializat la Viena și Berlin.

A predat sculpură la Paris și Londra. În 1937, la invitația fratelui să Mark Wald, care a fost rabin, s-a mutat în Africa de Sud, și s-a stabilit la Johannesburg, unde și-a deschis un studio. În 1942 s-a căsătorit, și are trei copii. După cel de al doilea război mondial a făcut vizite cu expoziții în mai multe țări și continente. A murit în 1970. În Africa de Sud are mai multe statui monumentale, printre care multe dedicate tristei amintiri a holocaustului. Operele sale pot fi văzute la adresa: http://www.hermanwald.com/.
Sus