Sâmbătă, 07 Decembrie 2019
Sâmbătă, 07 Decembrie 2019


Bolyai2Unii susțin că este pur întâmplător că János Bolyai s-a născut la Cluj. Într-adevăr, pe vremea aceea, în 1802, tânăra familie Bolyai și-a petrecut cei mai frumoși ani din viață la Domald (Viișoara, județul Mureș) și s-a dus la Cluj numai pentru nașterea copilului. Dar legătura celor din familia Bolyai este mai strânsă cu Clujul. Farkas a absolvit Colegiul Reformat din Cluj. Iată o scrisoare din 1794 pe care sen. Gáspár Bolyai, tatăl lui Farkas i-a trimis-o fiului său la Cluj:Abraham Wald în timpul celui de al doilea război mondial a făcut parte dintr-o comisie care avea sarcina de a studia avioanele întoarse din luptă și de a propune soluții pentru întărirea armurii lor ca numărul avioanelor doborâte să fie micșorate. (...) Herman Wald a predat sculpură la Paris și Londra. În 1937, la invitația fratelui să Mark Wald, care a fost rabin, s-a mutat în Africa de Sud, și s-a stabilit la Johannesburg, unde și-a deschis un studio. În 1942 s-a căsătorit, și are trei copii. După cel de al doilea război mondial a făcut vizite cu expoziții în mai multe țări și continente. A murit în 1970. În Africa de Sud are mai multe statui monumentale, printre care multe dedicate tristei amintiri a holocaustului.În 1880 s-a interzis fumatul în toate spațiile universității. Studenții scutiți de taxe au beneficiat și de reducere la transport cu trenul. Am fi tentați să credem că sistemul de credite introdus în învățământul universitar în urmă cu câțiva ani este o invenție nouă. La universitatea clujeană de atunci studenții puteau alege cursurile destul de liber, nu exista a ordine predefinită. Erau multe cursuri opționale, unele predate numai din 4 în 4 ani, ca fiecare student care dorește să urmeze un anumit curs, să poată să facă. Astfel, de exemplu profesorul de matematică VÁLYI Gyula propunea un curs de geometrie neeuclidiană bazată pe lucrarea Appendix a lui BOLYAI János la fiecare patru ani.În tot cursul vieții, rezultatele lui științifice, niciodată nu au fost apreciate cum s-ar fi cuvenit, nu a avut niciodată parte de recunoaștere și omagiu. Și totuși, la 36 de ani după moartea lui, un matematician texan a scris despre opera lui principală următoarele: „The treatise itself… contains only twenty-four pages – the most extraordinary two dozen pages in the whole history of thought! ”„Nimeni nu iubește, nu prețuiește, nu susține mai mult ca mine națiunea română și, ca oameni, pe români îi iubesc la fel ca pe maghiari“.Domnul academician a reușit să câștige și simpatia comunității maghiare din întreaga Transilvanie printr-un gest de normalitate, pe care însă mulți nu o doresc, sau nu îndrăznesc să o facă: într-un spot de promovare a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj el a vorbit (fluent!) în limba maghiară. Mai important este însă faptul că, deși scăderea celor care își iau bacalaureatul este și mai dramatică în rândul comunității maghiare, nu a fost desființată nicio specializare în această limbă, studenții maghiari având în continuare posibilitatea de a studia în limba maternă (ceea ce nu se poate spune de exemplu despre USAMV Cluj, unde, cu toate că există specializări în engleză ori franceză, nu există nicio specializare în limba maghiară).Cei doi mari matematicieni maghiari Farkas Bolyai-tatăl lui János Bolyai-fiul sunt prețuiți și omagiați în România pentru opera lor științifică excepțională și pentru atitudinea umană manifestată față de românii din Ardeal. Numele lor este înscris în frontospiciul unor instituții academice: Liceul „Farkas Bolyai” și Biblioteca „Bolyai-Teleki” din Tg. Mureș și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.Sus