Horia Picu: „Melcul” românesc și cel unguresc…
„Melcul” românesc și cel unguresc…

„Melcul” românesc și cel unguresc / mӑrí se vorbirӑ și se sfӑtuirӑ…cum sӑ se ia la întrecere cu trenurile. 

Deși am început în stilul versificației populare, am abandonat repede stilul literar, lucru observabil cu ușurințӑ din ultima parte a frazei de deschidere a comentariului de azi.

Nu cӑutați rima.Mai bine sӑ gândim logic. și apoi patriotic, pentru cӑ ce mai e suta (de lei) în ziua de azi…Puținӑ punere în temӑ pentru ce urmeazӑ. Sursa de inspirație mi-a oferit-o un protest prin care un ungur s-a gândit sӑ atragӑ atenția asupra vitezei mici (nu foarte mici, dupӑ cum veți constata imediat) cu care circulӑ trenurile între douӑ localitӑți din Ungaria. știrea este urmӑtoarea:

„Un ungur s-a luat la întrecere cu trenul și a câștigat. Inițiativa a aparținut unei asociații civice care a vrut sã atragã atenția asupra vitezei mici cu care circulã garniturile. Unul dintre membrii organizației s-a îmbrãcat într-un costum de melc și a alergat în paralel cu trenul. A avut parte și de galerie – mai mulți colegi, care l-au aclamat când a trecut victorios linia de sosire. În estul Ungariei, garniturile parcurg în aproape douã ore cei 78 de kilometri care despart douã orașe. Conducerea cãilor ferate dã, însã, asigurãri cã dupã mai multe lucrãri de renovare, viteza trenurilor va crește pânã la 80 de kilometri pe orã.” (sursa: https://www.digi24.ro/stiri/externe/melcul-care-s-a-luat-la-intrecere-cu-trenul-si-a-castigat-970979 )

Matematica și fizica, aceste douӑ științe surori, parc-ar fi douӑ țӑri surori (nu spun care) ne îndeamnӑ sӑ aprofundӑm puțin informația, care-i spectaculoasӑ, dar cam șchioapӑtӑ pe la adevӑr. Dacӑ 78 Km face trenul unguresc în 2 ore ( aproximez din nou și veți vedea imediat în favoarea cui!), înseamnӑ cӑ într-o orӑ parcurge 39 de Km.

Întrebarea este dacӑ un om poate atinge viteza de 39 Km/h, iar rӑspunsul este NU! Recordul mondial de vitezӑ pentru om aparține atletului Usain Bolt și este de 9, 58 m/s, adicӑ 34,48 Km/h. Pânӑ la 39, chiar 39+ Km/h mai e mult…

 Melcul unguresc, adicӑ omul îmbrӑcat, ca la serbarea de la grӑdinițӑ când se face trecerea de la grupa mijlocie la grupa mare, nici dacӑ era maratonist n-ar fi ieșit învingӑtor. La maraton se parcurg cei aproximativ 42Km în aproximativ 2 ore. Mӑ gândesc cӑ omul cu chip de melc s-a luat la întrecere cu trenul când acesta din urmӑ stӑtea pe loc, sau abia pornise din garӑ. Așa mai merge…

Concluzia: un om nu se poate lua la întrecere cu un tren, în afara situației când trenul stӑ pe loc, sau când abia se pune în mișcare.

Ei, acum patriotismul mi se revarsӑ peste tastaturӑ și mӑ gândesc cӑ pe distanțe scurte, melcul românesc (adicӑ omul costumat în animӑluțul care parcurge într-o orӑ un metru!) ar putea, dupӑ antrenamente asidue sau prin naturalizarea jamaicanului cel mai iute de picior de pe planetӑ, sӑ fie mai vitezist decât trenul. Mai concret, trenul Sighet – Cluj-Napoca are nevoie de 7 ore și 4 minute pentru a termina (gâfâind, dar ce mai conteazӑ) cei 223 Km. Tot științele alea surori (sunt și științe surori, și țӑri surori) ne aratӑ cӑ viteza trenului românesc este de 31,85 Km/h. 

Pӑi la viteza asta, e clar cӑ „melcul” nostru e mai bun decât al lor! Sӑ mӑ bucur, sau sӑ-mi fie rușine? Autoritӑțile din Ungaria promit 80 Km/h. Ale noastre, tac melc! 

Pardon, mâlc! 

http://www.cunoastelumea.ro/fotografia-zilei-iute-ca-trenul/