Este tulburãtor rãspunsul dumneavoastrã dat solicitãrii asociației AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity)
Stimate domnule Primar Emil Boc,
Azi, 21 februarie, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne, ne adresãm Dumneavoastrã, la exact doi ani de când ați pierdut lupta împotriva plãcuțelor multilingve.
Este tulburãtor rãspunsul dumneavoastrã dat solicitãrii asociației AGFI (Advocacy Group for Freedom of Identity) conform cãruia nu veți dispune inscripționarea denumirii Primãriei și Consiliului Local clujene în limba maghiarã pe Palatul Primãriei, decât dacã veți fi obligat în acest sens de cãtre instanțele judecãtorești.
Ne exprimãm nedumerirea fațã de rãspunsul Dumneavoastrã, deoarece Tribunalul Cluj a clarificat și în cazul plãcuțelor multilingve, la Cluj-Napoca pragul legal de 20% prevãzut în Legea administrației publice locale este realizat în privința limbii maghiare, având în vedere cã aceasta se raporteazã la recensãmântului din 1992 – când ponderea populației maghiare a depãșit 22%.
Acel comportament care nu se dã în lãturi de la retușarea numelor și denumirilor maghiare este profund umilitor pentru cei cincizeci de mii de locuitori maghiari ai orașului, dar este la fel de înjositor și jignitor pentru majoritatea românã. Cine ar putea sã creadã azi, la Cluj-Napoca, cã folosirea publicã a limbii maghiare ar putea jigni sau revolta populația majoritarã românã? Oare cine ar putea considera egalitatea în drepturi a cetãțenilor o pierdere personalã?
Vã rugãm sã ne asigurați cã în demersul nostru de a ne folosi limba maternã vom putea evita sã ajungem din nou în fața instanțelor de judecatã, în contradictoriu cu instituția pe care o reprezentați.
Faptul cã o datã pe an Dumneavoastrã salutați cu „Jó napot!” locuitorii maghiari ai orașului, dar aceștia sunt nevoiți sã se judece cu Dumneavoastrã pentru fiecare cuvânt scris din oficiu în limba maghiarã, pune sub semnul îndoielii imaginea Dumneavoastrã de primar al tuturor clujenilor.
Vã invitãm sã-i onorați cu prezența pe clujenii care sãrbãtoresc de 15 martie atunci când aveți intenția de a nu forța din nou comunitatea maghiarã spre procese. Nu am dori sã aplaudãm cuvintele dumneavoastrã în calitate de viitori petenți.
Doar un „Jó napot!” sincer își are locul în 15 martie.
Cu stimã,
Mișcarea Musai-Muszáj