Ediția a treia a Forumului de Afaceri Româno-Maghiar din Cluj-Napoca
Ediția a treia a Forumului de Afaceri Româno-Maghiar din Cluj-Napoca a avut invitați de seamã din lumea de afaceri din Ungaria și România. Forumul a fost organizat de Consulatul General al Ungariei din Cluj-Napoca, Camera de Comerț și Industrie Româno-Maghiarã Carpatia, Primãria si Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Camera de Comerț și Industrie Cluj precum și UBB-FSEGA.

În alocuțiunea sa primarul Clujului, Emil Boc a subliniat importanța creãrii unei reale posibilitãți de conlucrare economicã reciproc avantajoasã deopotrivã pentru firmele din Ungaria și cele din zona Clujului.

– Clujul este capitala Transilvaniei, oraș în care existã o realã conlucrare a consiliului local și județean în toate situațiile, oraș în care se pot crea locuri de muncã. Conviețuirea româno-maghiarã în Cluj este una exemplarã, și aceste legãturi interumane contribuie într-o bunã mãsurã la rezultatele economice ale Clujului – spunea primarul Clujului, punctând un lucru mai puțin cunoscut: ponderea cea mai mare a investitorilor strãini din Cluj este cea a celor veniți din Ungaria.

Vákár István, vicepreședintele Consiliul Județean Cluj a trecut în revistã evoluția legãturilor economice dintre investitorii din Ungaria și Consilul Județean, subliniind colaborarea realã și de o eficacitate aparte dintre județul Cluj și Hajdu-Bihar.

 – Eu însumi am beneficiat din aceste colaborãri, deorece prin aceste programe am însușit la un grad așa de ridicat știința accesãrii fondurilor europene, încât la toate direcțiile unde am lucrat pânã acum, reușeam sã ridic succesul clujean la un nivel maxim – sublinia Vákár István. Vicepreședintele Consiliului Județean a fãcut și un apel cãtre toți care vor sã facã afaceri cu investitorii din Ungaria, cã intenția lor va fi fi primitã cu multã empatie de acest forum.

Aceastã chemare la colaborare realã a fost preluatã și accentuatã de administratorul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Maghiarã Carpatia, Csigi Levente, care a dezvãluit unele date ale comerțului extern ungar, precizând cã România este al doilea partener din acest punct de vedere al Ungariei, în aceastã listã numai Germania gãsindu-se mai în fațã.

Barabás János, prim-consul al Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca a menționat în alocuțiunea sa, cã în cadrul consulatului general va funcționa un centru pentru coordonarea afacerilor comune româno-maghiare.

Forumul, carea avea în acest an principala tematicã agricultura, IT și industrii regenerabile, a debutat cu expunerea domnului Dr.Kupcsok Lajos, director general adjunct responsabil pentru rețeaua de export din regiunea Carpaticã, Casa de Comerț Național Ungar (MNKH Zrt.) întitulatã: Dezvoltarea exportului Ungariei cãtre România prin serviciile oferite de Casa de Comerț Național Ungar.

Expunerile – mai ales cele care vizau cooperãri transfrontaliere – au stârnit interesul acelora care cautã parteneriat de afacere în Ungaria, dar și acelora, care au venit la acest forum pentru a-și forma o imagine despre nivelul și orizonturile colaborãrii economice româno-maghiare.