Cristian Sandache: Un voluntar român în armata lui Kossuth Lajos – un erou în Ungaria și SUA

Cristian Sandache: Un voluntar român în armata lui Kossuth Lajos – un erou în Ungaria și SUA
Cristian Sandache: Un voluntar român în armata lui Kossuth Lajos – un erou în Ungaria și SUA
George Pomuț (Pomutz în alte scrieri) a fost vlãstarul unei familii românești din zona Brașovului, care s-a stabilit în Ungaria, la Gyula. Aici a vãzut lumina zilei (în anul 1818), viitorul om de arme și diplomat. 
A urmat studii de facturã militarã la Viena, beneficiind de o educație aleasã, facilitatã și de faptul cã familia lui se bucura de o bunã stare materialã. În cele din urmã, învãțase sã se exprime fluent în 8 limbi strãine, manierele sale indicându-l drept un adevãrat gentleman, rafinat și echilibrat. Istoricii români considerã cã educația de influențã maghiarã a lui Pomuț explicã adeziunea lui la principiile Revoluției Maghiare din anul 1848 și mai ales opțiunea de a lupta ca voluntar în armatele lui Kossuth.
Dincolo de aceastã explicație, am putea adãuga faptul cã legalismul maghiar al lui Pomuț se datora și principiilor pașoptismului maghiar, care (sub aspect social) erau printre cele mai evoluate din Europa vremii. 
S-a remarcat prin curaj și sânge rece, în acțiuni de mare risc, un exemplu în acest sens, fiind luptele din zona orașului Komárom. (azi în Slovacia). Devenit cãpitan, va fi nevoit în cele din urmã sã emigreze (dupã eșecul luptei maghiarilor pentru libertate), ajungând în SUA.
Om practic, posedând geniu financiar, a reușit sã se îmbogãțeascã, devenind un prosper proprietar de pãmânturi. Putea sã-și sfârșeascã zilele în tihnã, dar împrejurãrile Rãzboiului Civil din SUA (1861-1865) l-au determinat sã-și ofere serviciile taberei nordiste. Luptã cu temeritate și dãdu dovadã de talent strategic, aspecte care-l fãcurã remarcat, astfel încât, fu numit ulterior general și la finalul rãzboiului- consul al SUA în Rusia. 
George Pomuț a fost principalul negociator în cadrul tratativelor dintre SUA și Rusia, în urma cãrora guvernul nord-american a cumpãrat Alaska (pe un preț modest), regiune care aparținuse pânã atunci Imperiului Rus.
Ultima parte a vieții lui Pomuț este învãluitã în mister, în sensul cã, nu a mai dorit sã revinã în SUA, preferând sã rãmânã în Rusia, țarã în care va muri, în anul 1882. O informație acrediteazã ipoteza cã ar fi trãit în condiții de mare pauperitate. George Pomuț a fost (direct și contextual) fiul a trei națiuni: românã, maghiarã și nord-americanã. Spiritul sãu deschis l-a fãcut imun oricãrei forme de șovinism.
Statuia eroului revoluției europene din 1848 – Pomucz György (Pomutz Gheorghe) la Gyula (Ungaria)
Fair-play-ul l-a determinat sã fie loial statului maghiar, viziunea democraticã asupra societãții, l-a împins cãtre tabãra lui Abraham Lincoln, existând și indicii conform cãrora, ar fi dorit ca Imperiul Austro-Ungar sã se reformeze, în sensul acordãrii unei mai mari autonomii naționalitãților, cu referire concretã la românii din Transilvania. Numele sãu a rãmas în analele istoriei militare a SUA, ca un reper al valorii profesionale și etice.