Cine a fost Kara Mihal, cãpitanul secund al lui Ioan Hunyadi în bãtãlia de la Varna?
         
Cine a fost Kara Mihal, cãpitanul secund al lui Ioan Hunyadi în bãtãlia de la Varna?


“…blestematul Janko pe de o parte și Kara Mihal pe cealaltã parte; Așa cã l-au atacat pe sultan Murat.”

Dacã putem da crezare cronicarului otoman “Anonimul”, Kara Mihal a cãzut prizonier la Varna, dar peste câtva timp a fost eliberat la porunca sultanului Murad. Sursa citatã indicã faptul cã identitatea exactã a lui Kara Mihai s-a pierdutã în ceața trecutului, și în ultimul deceniu al secolului al XV-lea cronicarul turc nu mai știa exact cine a fost el.

Cum Kara Mihai participase la douã bãtãlii decisive ale lui Hunyadi (de la Varna, în 1444 și de la Câmpul Mierlei, în 1448), de fiecare datã pe un post de rãspundere, am putea presupune o relație specialã care îl lega de hunedoreanul. 

    Stanis³aw Chlebowski: Warna. 1865-1875, Muzeul Național, Cracovia 
Din fericire personajul nostru este amintit și de alte câteva surse istorice, și nu suntem obligați a ne rezuma doar la informațiile din cronica turceascã, scrisã cu aproape jumãtate de veac dupã evenimente. Cea mai importantã sursã este poetul german Michael Beheim, care în poemele sale a lãsat posteritãții informații necunoscute din alte surse. 
Regele Albert (1437-1439) cãtre capitlul din Arad: “…având în vedere serviciile wolachorum nostrorum Mihai de Chorna, fiul lui Mihai …” (MNL, DL13304)
Din poemul sãu știm, printre altele, cã armata creștinã la Varna avea douãsprezece banderii (steaguri), iar cel de-al doisprezecelea steag era condus de “Tschornym Mihel, domn celebru”. O altã sursã, de data aceasta din tabãra otomanã, povestește cum “afurisitul cunoscut sub numele Çerin Mihal” a adus alimente în tabãra creștinilor din valea Timocului, și cum a fost el așezat de cãtre Hunyadi în fruntea aripii stângi a oștirii împreunã cu “celãlalt afurisit”, Vlad, voievodul muntean.

Din lipsã de spațiu omit a mai aminti încercãrile istoricilor de a-l identifica pe Kara/ Tschornym/Çerin Mihal cu Mihai Szilágyi, cumnatul lui Ioan Hunyadi, dar ceea ce este suprinzãtor este faptul cã Mihai de Chorna (Cerna, din districtul Mehadia) îndeplinește toate criteriile pe care Szilágyi nu, pentru a putea fi identificat cu acest Kara Mihal. 
Avem informații despre participarea sa la luptele antiotomane ale lui Hunyadi, în serviciul cãruia a ocupat funcții importante, – și vezi minune – dispunem de date concrete despre cãderea sa în captivitate dupã bãtãlia de la Varna. Numele sãu se potrivește perfect surselor. “Tschornym” și “Çerin” nu au nimic de-a face cu echivalentul slavic al adjectivului “Negru”, ci pur și simplu sunt forme distorsionate ale numelui lui Mihai de Cerna, banul de Severin.