Bienala de Graficã din Ținutul Secuiesc, ediția a III-a, Sfântu-Gheorghe, 2014

                  Anunț de participare 2014

                                                  Contemplații Grafice

         Bienala de Graficã din Ținutul Secuiesc, ediția a III-a, Sfântu-Gheorghe, 2014

                                                INTEGRUM
                         Plenitudinea e puterea creatoare

Consiliile Județene din Ținutul Secuiesc și Centrul de Culturã al Județului Covasna organizeazã evenimentul artistic Contemplații Grafice, Bienala de Graficã din Ținutului Secuiesc, ediția a III-a, sub genericul INTEGRUM.
Evenimentul este organizat sub patronajul D.-lui Kelemen Hunor, fostul ministru al Culturii.

Perioada de desfãșurare: 5 septembrie – 20 decembrie 2014.

Bienala este structuratã pe douã secțiuni:

I.Graficã Tradiționalã
II.Graficã Experimentalã

Condițiile de eligibilitate și regulamentul de participare:

I. Secțiunea Graficã Tradiționalã

1.Participanții:
La aceastã secțiune se pot înscrie artiști plastici profesioniști și studenți ai universitãților de artã din România și din strãinãtate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în Regulament. Toți artiștii care doresc sã intre în competiția deschisã de Bienalã au obligația de a anexa la fișa de înscriere și autobiografia artisticã/CV.

2. Datele despre lucrãrile de artã și autorii /artiștii înscriși în concurs :
La Secțiunea Graficã Tradiționalã, se acceptã lucrãri realizate prin tehnici tradiționale de imprimare, prin procedeul tiparului înalt și al celui adânc sau plan (xilogravurã, linogravurã, aquaforte, aquatinta, mezzotinta, litografie, serigrafie, etc.) Nu se admit desene, desen pastel, aquarelã etc. Pe spatele lucrãrilor, autorii au obligația de a lipi fișa cu datele din tabelul anexat și fișa de înscriere.

3. Toți artiștii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrãri, toate fiind considerate drept o singurã participare.

4. La categoria Graficã Tradiționalã, dimensiunile acceptate sunt: minime 30×30 cm și maxime 100×100 cm.

5. Locul și data limitã de expediere a lucrãrilor:

5/a: Prejurizarea:
În prima etapã a acestei secțiuni, participanții trebuie sã trimitã reproduceri perfecte ale lucrãrilor înscrise, în format digital, conform urmãtorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg , rezoluţie 300 dpi (dimensiunea lungã a cadrului min. 2500 pixeli), la adresele de email: grafikaiszemle@grafikaiszemle.ro sau la grafikaiszemle@yahoo.com.

Este obligatoriu ca reproducerile digitale sã fie însoțite de fișa de înscriere și fișa cu datele lucrãrilor! Data limitã de trimitere a reproducerilor digitale: 20 noiembrie 2014 ora 12:00.
Important: Așadar, în aceastã fazã de prejurizare, NU trebuie trimise prin poștã lucrãrile originale! (În caz contrar, organizatorii nu își asumã responsabilitatea înapoierii lor.)
Rezultatele prejurizãrii vor fi comunicate fiecãrui concurent, prin email.

5/b: Acordarea premiilor:
În a doua etapã a Bienalei, la Secțiunea Graficã Tradiționalã, vor rãmâne în concurs artiștii care au trecut de faza prejurizãrii și care vor fi contactați pentru a trimite prin poștã lucrãrile originale.
Data limitã de PRIMIRE a lucrãrilor originale este 12 decembrie 2014; lucrãrile pot fi trimise prin poștã (data primirii) sau pot fi aduse personal, la urmãtoarea adresã:

Centrul Cultural al Județului Covasna, RO-52008, Sfântu Gheorghe, str. Libertãții, nr. 2, jud. Covasna, România. Vã rugãm sã menționați pe plic/ colet: Bienala de Graficã 2014!

Lucrãrile primite dupã data limitã vor fi considerate respinse.

6. Conceptul Bienalei din acest an este construit în jurul termenului INTEGRUM. Lucrãrile înscrise în concurs pot fi creații cu tematicã liberã, singura condiție eliminatorie se referã la perioada în care au fost create, în sensul cã se admit doar lucrãri grafice create în ultimii 2 ani.

7. Lucrãrile trebuie numerotate și semnate, dupã regulile internaționale în domeniul graficii multiplicative.

II. Secțiunea Graficã Experimentalã

1. Participanții:
Și la aceastã secțiune se pot înscrie artiști plastici profesioniști și studenți ai universitãților de artã din România și din strãinãtate, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament. Toți artiștii care doresc sã intre în competiția deschisã de Bienalã au obligația de a anexa la fișa de înscriere și autobiografia artisticã/CV.

2. Datele despre lucrãrile de artã și autorii /artiștii înscriși în concurs:
La Secțiunea Graficã Experimentalã, se acceptã creații de graficã realizate prin cele mai noi soluții și tehnici de imprimare, cu caracter experimental/inovator (C-print, electrograficã, fotolitografie etc.). Nu se admit desene, desen pastel, aquarelã etc. Juriul la criteriile de evaluare va acorda șanse la premii lucrãrilor cu motivații grafice inovatoare. Pe spatele lucrãrilor, autorii au obligația de a lipi fișa cu datele din tabelul anexat și fișa de înscriere.

3. Toți artiștii au dreptul de a participa în concurs cu maximum 3 lucrãri, toate fiind considerate drept o singurã participare.

4. La categoria Graficã Experimentalã, dimensiunile maxime acceptate sunt 100×100 cm.

5. Locul și data limitã de expediere a lucrãrilor de artã:

5/a: Prejurizarea:
În prima etapã a Secțiunii Graficã Experimentalã, participanții trebuie sã trimitã reproduceri perfecte ale lucrãrilor înscrise, în format digital, conform urmãtorilor parametri:
Fotografii digitale în format *.tiff sau *.jpg , rezoluție 300 dpi (dimensiunea lungã a cadrului min. 2500 pixeli), la adresele de email: grafikaiszemle@grafikaiszemle.ro sau la grafikaiszemle@yahoo.com.

Este obligatoriu ca reproducerile digitale sã fie însoțite de fișa de înscriere și fișa cu datele lucrãrilor! Data limitã de trimitere a reproducerilor digitale: 20 noiembrie 2014 ora 12:00.
Important: Așadar, în aceastã fazã de prejurizare, NU trebuie trimise prin poștã lucrãrile originale! (În caz contrar, organizatorii nu își asumã responsabilitatea înapoierii lor.)
Rezultatele prejurizãrii vor fi comunicate fiecãrui concurent, prin email.

5/b: Acordarea premiilor:
În a doua etapã a Secțiunii Graficã Experimentalã, vor rãmâne în concurs artiștii care au trecut de faza prejurizãrii și care vor fi contactați pentru a trimite prin poștã lucrãrile originale.
Data limitã de PRIMIRE a lucrãrilor originale este 12 decembrie 2014; lucrãrile pot fi trimise prin poștã (data primirii) sau pot fi aduse personal la urmãtoarea adresã:

Centrul Cultural al Județului Covasna, RO-52008, Sfântu Gheorghe, str. Libertãții, nr. 2, jud. Covasna, România. Vã rugãm sã menționați pe plic/colet: Bienala de Graficã 2014!

Lucrãrile primite dupã data limitã vor fi considerate respinse.

6. Conceptul Bienalei din acest an este construit în jurul termenului INTEGRUM. Lucrãrile înscrise în concurs pot fi creații cu tematicã liberã, singura condiție eliminatorie se referã la perioada în care au fost create, în sensul cã se admit doar lucrãri grafice create în ultimii 2 ani.

7. Lucrãrile trebuie numerotate și semnate, dupã regulile internaționale în domeniul graficii multiplicative.

Juriul, jurizarea și acordarea premiilor:
Juriul este compus din graficieni și istorici de artã recunoscuți internațional, iar procesul de jurizare se va derula în douã etape, descrise mai sus, la prezentarea Secțiunilor Bienalei.
Câștigãtorii vor fi aleși dintre artiștii care au rãmas în concurs dupã prejurizare. Lucrãrile finaliste vor fi expuse la Sfântu-Gheorghe, în funcție de posibilitãțile de expunere, în Centrul de Artã Transilvania. Organizatorii își rezervã dreptul la panotarea operelor de artã.

• Deschiderea oficialã a Bienalei va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2015, ora 17:00.
• Participanții vor fi informați din timp asupra deciziilor juriului, prim email, telefon sau scrisoare poștalã.
• Lucrãrile premiate vor rãmâne în proprietatea Centrului de Artã Transilvania.
• Lucrãrile expuse vor fi înapoiate autorilor, prin poștã, în termen de un an de la data expoziției.
• Lucrãrile admise la Bienalã vor apãrea în Catalogul Bienalei.
• Prezenta adresã și fișa de înscriere sunt multiplicabile și au fost publicate pentru a funcționa ca documente despre Criteriile de eligibilitate și Regulamentul Bienalei.

Taxã de participare:
La Bienala de Graficã din Ținutului Secuiesc, ediția a III-a nu se percepe taxã de participare.

Generalitãți:
Nu pot aplica organizații profesionale și asociații, ci doar persoane fizice, respectiv artiști și studenți ai universitãților de arte, la secțiunile și în condițiile mai sus menționate.
Lucrãrile de graficã originale trebuie trimise prin poștã sau aduse personal, fãrã cadru și paspartu, în mapã sau în cilindru de carton. Organizatorii nu își asumã responsabilitatea de eventualele deteriorãri în timpul transportului poștal.

Premii:
1.Marele Premiu al Bienalei: 2000 euro
2.Premiul Nagy Imre: 1000 euro
3.Premiul Plugor Sándor: 1000 euro
4.Premiul Nagy Pál: 1000 euro

Gala de premiere va avea loc miercuri 21 ianuarie 2015, ora 17:00, la Teatrul Tamási Áron din Sf. Gheorghe. Operele de artã considerate admise la Bienalã vor fi expuse la Centrul de Artã Transilvania din Sfântu-Gheorghe.

Descarcã anunțul de participare:

pdf / doc

Descarcã fișa de înscriere:
pdf / doc

Informații:

http://grafikaiszemle.ro/ro/anunt-de-participare-2014/